вгору

оперативний блогер

16.02.13

Гімн Транслітом.


Мій варіант:

Shche ne vmerla Ukrainu, ni slava, ni volia,
Shche nam, brattia molodiji, ysmihnet’sia dolia!
Zgunyt’ nashi vorogen’ku, jak rosa na sonzi,
Zapanyjem I mu, brattia, y svojij storonzi.

Dyshy j tilo mu pologum za nashy svobody
I – pokagem, sho mu, brattia, kozaz’kogo rody!

Проект ЛозинськогоПроект ЇречекаДержавний стандартНа основі гаєвиці
Szcze ne wmerła Ukrajiny ni sława, ni vola.
Szcze nam, brattia ukrajinci, usmichneťsia dola.
Zhynuť naszi worižeńky, jak rosa na sonci,
Zapanujem i my, brattia, u swojij storonci.

Duszu j tiło my połožym za naszu swobodu,
I pokažem, szczo my, brattia, kozaćkoho rodu.
Šče ne vmerla Ukrajiny ni slava, ni volia.
Šče nam, brattia ukrajinci, usmichneťsia dolia.
Zhynuť naši vorižeńky, jak rosa na sonci,
Zapanujem i my, brattia, u svojij storonci.

Dušu j tilo my položym za našu svobodu,
I pokažem, ščo my, brattia, kozaćkoho rodu.
Shche ne vmerla Ukrainy, ni slava, ni volia.
Shche nam, brattia ukraintsi, usmikhnetsia dolia.
Zghynut nashi vorizhenky, yak rosa na sontsi,
Zapanuiem i my, brattia, u svoii storontsi.

Dushu y tilo my polozhym za nashu svobodu
I pokazhem, shcho my, brattia, kozatskoho rodu.
Šče ne vmerla Ukrajiny ni slava, ni volja.
Šče nam, brattja ukrajinci, usmixnetjsja dolja.
Zhynutj naši voriženjky, jak rosa na sonci,
Zapanujem i my, brattja, u svojij storonci.

Dušu j tilo my položym za našu svobodu,
I pokažem, ščo my, brattja, kozacjkoho rodu.

Немає коментарів:

Дописати коментар